A PUNONI NË VEND PUNE ME NGARKESË?


po, puna ima është me përgjegjësi të madhe dhe kërkuese
puna ime është kërkuese ndonjëherë
jo, puna të cilën e kryej nuk është kërkuese

A ËSHTË DITA JUAJ E PUNËS MË E GJATË SE 8 ORË?


jo
jo, e zgjas vetëm në rastë të caktuara
jo, asnjëherë

A KENI FËMIJË NË ÇERDHE APO NË SHKOLLË?


po, në çerdhe
po, në shkollë
jo

A E KONSIDERONI QË JENI TË NGARKUAR APO SHPESH PUNONI NËN PRESION KOHOR?


po
ndonjëherë
jo, asnjëherë

A KENI MJAFTUESHËM KOHË TË LIRË PËR VETEN TUAJ?


po
ndonjëherë e ndaj ndonjë orë për vete, kur gjej kohë
jo, ndjej që kam mungesë të kohës së lirë

SA SHPESH KONSUMONI PIJE ALKOOLIKE?


çdo ditë
ndonjëherë, disa herë në javë
asnjëherë ose shumë rrallë

SA SHPESH KONSUMONI PIJE ME KOFEINË (KAFE, PIJE ENERGJIKE)?


çdo ditë
ndonjëherë, disa herë në javë
asnjëherë ose shumë rrallë

A I KENI SHUPLAKAT E DUARVE TË LAGËTA?


po, shpesh
ndonjëherë
asnjëherë

A KENI SHPESH DHIMBJE KOKE?


po, shpesh
ndonjëherë
asnjëherë

A E KENI PULSIN NË GJENDJE QETËSIE MË TË LARTË SE 80 RRAHJE NË MINUTË?


po, shpesh
ndonjëherë
asnjëherë

J A JENI TË PAKËNAQUR ME KUSHTET APO MJEDISIN NË TË CILIN JETONI?


po
ndonjëherë
asnjëherë

A NDJEHENI TË PASIGURT NË PRANI TË MBIKËQYRËSIT TUAJ NË PUNË?


po
ndonjëher
asnjëherë

A MENDONI QË JENI TË DOMOSDOSHËM APO SHUMË TË NEVOJSHËM NË VENDIN TUAJ TË PUNËS?


po
ndonjëher
jo

A MERRENI ME PUNË QË KËRKON VENDIMMARRJE OSE KUJTESË TË MIRË?


po
ndonjëher
jo

A JENI TË TURPSHËM NË RRETHIN TUAJ?


po
ndonjëherë
asnjëherë

RISHTAS KENI QENË TË SËMURË APO ENDE JENI DUKE U SHËRUAR?


po
jo

A BËHENI SHPESH NERVOZ DHE TË PADURUESHËM?


po
ndonjëherë
jo

A MUND TI HARRONI BRENGAT?


po
ndonjëherë
jo

A BËNI GJUMË TË KEQ APO ZGJOHENI TË LODHUR?


po
ndonjëherë
jo

A JENI TË NDJESHËM NË ZHURMË?


po
ndonjëherë
jo

Dërgoni rezultatet e vlerësimit në e-mail adresën tuaj.

Njëkohësisht duke u anëtarësuar pa pagesë në bazën tonë të përdoruesve, do të fitoni mundësinë e informimit periodik për produktet
pa recetë/shtesat ushqimore të reja të Bosnalijek:


  1. Ju lutem shënoni emaill adresen valide si psh. test@test.com. E mai adresa e juaj është valide.

  2. Mashkull Femër