ROYAL ReVITA® Jelly

royal-revita-kutija-250x206ROYAL ReVITA® Jelly është kombinim i qumështit të  bletes me ginseng, rrënjë   e bimës me vecori stimuluese. Ky kombinim  është dedikuar për përdorim gjatë situatave të rraskapitjeve të mëdha fizike dhe psiqike. Është shtesë energjetike me efekte përcjellëse adaptogjene dhe stimuluese.

I atribohen veqori me efekte pozitive në jetëgjatësi, mirëmbajtje të vitalitetit, përmirësim të funksioneve të gjëndrave endokrine dhe sistemit nervor, përmirësim i funksioneve imunologjike, rritje e koncentrimit dhe pergjigjes mentale, përmirësim i performansës fizike dhe mentale dhe përmirësim i rezistencës të organizmit ndaj situatave stresuese.

Që të dy substancat aktive, veprojnë si stimulues, në mënyrë natyrale dhe sinergjike përkrahin njëra tjetrën, duke i kthyer organizmit forcën dhe vitalitetin e domosdoshëm për përballim më të lehtë me punët dhe obligimet jetësore te perditëshme

 

ROYAL ReVITA® Jelly është dedikuar për përdorim gjatë situatave të lodhjes fizike dhe psiqike, stresit të shtuar në punë, dobësisë të ënergjisë, gjatë hipotensionit (rrënjes të shtypjes të gjakut) dhe gjatë periudhës së provimeve. Përmbanë më tepër se 4% AHD. Çdo ampulë përmbanë 3,3% ose 333 mg qumësht blete   të  liofilizuar (ekuivalent me 1000 mg të qumështit të bletes të freskët). Është me shije të këndshme të ananasit. Rekomandohet përdorimi në bazë ditore, një herë në ditë para mëngjesit drejtpërdrejtë nga ampula ose  paraprakisht e tretur në ujë ose lëng.