Lojëra Royal Jelly®

Udhëzim për të luajtur

  • Mbledhni sa ma tepër  Jelly në afat prej 60 sekonda.
  • Duke klikuar në tre ose më tepër Jelly me  ngjyrë të njejtë  mbushni matësin Jelly që gjindet anash
  • Përpiquni të mbushni matësin me  shumë  Jelly me  ngjyrë të njejtë që të fitoni  një nga bonusat Jelly
  • Nëse ndërpreni rreshtin para  se të mbushni  matësin, matësi do të zbrazet dhe prap do të fillon mbushjen  me ngjyrë.të re Jelly
  • Nëse klikoni në grupin prej 25 ose më tepër Jelly në tabelë, fitoni 10 sekonda shtesë.

 

Bonus Jelly


ROYAL_ReVITA_ICON

 

ROYAL ReVITA® Jelly – kujtesa më e mire dyfishon pikët në kohëzgjatje për 10 sekonda.


ROYAL_KINDER_ICON

 

ROYAL KINDER® Jelly – rritja dhe zhvillimi ngjyrosin tabelen ne vetëm dy ngjyra.


ROYAL_SPORT_ICON

ROYAL SPORT® Jelly – rrite forcën dhe shkatërron Jelly horizontal.


ROYAL_SUPERIOR_ICON

ROYAL SUPERIOR® Jelly – me super energji shkatërron Jelly me ngjyrë të njejtë.

 

 

 

igrica-logo